Michał Białończyk (Jagiellonian University),
Tomasz Bigaj (University of Warsaw),
Andrzej Biłat (ICFO, Warsaw University of Technology),
Piotr Błaszczyk (Pedagogical University of Cracow),
Cezary Cieśliński (University of Warsaw),
Jan Czerniawski (Jagiellonian University),
Wojciech Grygiel (The Pontifical University of John Paul II in Krakow),
Jan Hauska (Jagiellonian University),
Mateusz Kotowski (Wrocław University of Science and Technology),
Janusz Kaczmarek (University of Lodz)
Zbigniew Król (ICFO, Warsaw University of Technology),
Adam Kubiak (The John Paul II Catholic University of Lublin),
Wiesław Kubiś (Czech Academy of Sciences & Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw),
Witold Marciszewski (Foundation for Computer Science, Logic and Mathematics),
Marcin Miłkowski (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences),
Roman Morawski (Warsaw University of Technology),
Ian Pratt-Hartmann (University of Manchester, UK),
Agnieszka Proszewska (Jagiellonian University),
Bartłomiej Skowron (ICFO, Warsaw University of Technology),
Kordula Świętorzecka (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw),
Marek Woszczek (Adam Mickiewicz University in Poznan),
Arkadiusz Wójcik (University of Warsaw),
Anna Wójtowicz (University of Warsaw),
Krzysztof Wójtowicz (University of Warsaw),